نقشه سایت

صفحه نخست

مناقصات

درباره منطقه

منطقه کرمان در یک نگاه

تاریخچه شرکت ملی پخش

منشور اخلاقی

چشم انداز

نمودار سازمانی

نمودار سازمانی منطقه

انبار های نفت منطقه کرمان

مراکز سوختگیری هواپیمایی منطقه کرمان

نواحی

فرآورده های نفتی

بنزین

نفت سفید

نفتگاز

نفتکوره

حلال ها

سوختهای هوایی

گاز مایع-LPG

قیمت فرآورده

خدمات

خدمات به مردم

سامانه پمپ بنزین یاب

جایگاه های کوچک سریع النصب

احداث و توسعه جایگاه های C.N.G

خدمات به کارکنان

خلاصه پرونده پرسنلی

صورتحساب حقوق شاغلین

صورتحساب حقوق بازنشستگان

سامانه های الکترونیکی

سامانه پمپ بنزین یاب+نقشه

سامانه فروش فرآورده های نفتی

سامانه درخواست فرآورده های نفتی

سامانه شناسایی اطلاعات مصرف کنندگان جزء(بخش کشاورزی)

معرفی مرکز پاسخگویی و ارتباط با مشتریان ( 09627)

راهنمای استفاده از سامانه درخواست فرآورده های نفتی

تماس با ما

مدیر منطقه

ستاد منطقه

تماس با نواحی

نقشه سایت

ارسال و پیگیری مشکلات

کارکنان - نمایش گرافیکی

راهبری پورتال