1 ناحیه کهنوج
2 ناحیه رفسنجان
3 ناحیه شهربابک
4 ناحیه بافت
5 ناحیه مرکزی
6 ناحیه زرند
7 ناحیه بم
8 ناحیه جیرفت
9 ناحیه سیرجان


شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان

 تماس با ما:

 کرمان - خیابان خواجو - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان

 

تلفن مرکز مخابرات :32529520-034

تلفن روابط عمومی :32530801-034