انبار نفت شهید احمدی روشن
در زمینی به مساحت 60هکتار تاسیس گردید.
انبار شهید احمدی روشن دارای 13 مخزن است واز طریق انبار مذکور امکان ذخیره 165 میلیون لیتربنزین،77 میلیون لیتر نفت سفید و 103 میلیون لیتر نفتگاز امکان پذیر است.
در حال حاضر 74 نفر در این مجموعه در سه شیفت کاری مشغول فعالیت می باشند.


انبار نفت سیرجان
در زمینی به مساحت 11هکتار تاسیس گردید.
انبار شهید احمدی روشن دارای 8 مخزن است واز طریق انبار مذکور امکان ذخیره 15 میلیون لیتربنزین،5 میلیون لیتر نفت سفید و 11 میلیون لیتر نفتگاز امکان پذیر است.
در حال حاضر 75 نفر در این مجموعه در سه شیفت کاری مشغول فعالیت می باشند.

انبار نفت رفسنجان

در زمینی به مساحت 18هکتار تاسیس گردید.
انبار شهید احمدی روشن دارای 8 مخزن است واز طریق انبار مذکور امکان ذخیره 40 میلیون لیتربنزین معمولی و20 میلیون لیتر بنزین سوپر، 20 میلیون لیتر نفت سفید و 40 میلیون لیتر نفتگاز20 میلیون لیتر نفتا امکان پذیر است.
در حال حاضر 135نفر در این مجموعه در سه شیفت کاری مشغول فعالیت می باشند.

 تماس با ما:

 کرمان - خیابان خواجو - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان

 

تلفن مرکز مخابرات :32529520-034

تلفن روابط عمومی :32530801-034