بنزین موتور معمولی بدون سرببنزین موتور معمولی بدون سرب


· ساختار
بنزین موتور، عمدتا" مخلوطی از هیدروکربن های سبک مایع (C5 –C10 ) است که دامنه تقطیری از 38 تا 205 درجه سلسیوس را در بر می گیرد. در ساخت بنزین موتور، برش های مختلف نفتی به اضافه مواد اکسیژنه، به منظور بالابردن کیفیت ( از جمله آرام سوزی ) و همچنین شاخص رنگ به کار می رود. در این فرآورده از سرب به عنوان بالا برنده عدد اکتان استفاده نمی شود.
· مشخصات


60
° C
Distillation 10% Evaporated (max) @
115
° C
50% Evaporated (max) @
180
° C
90% Evaporated (max) @
05
° C
F.B.P (MAX)
1.5
% vol
Residue (max)
1.0
% vol
Loss (max)


*
kpa
Vapour Pressure
0.1
Mass %
Sulphur Total (max)
480
minute
Induction period @100 c
0.013
g/L
Metallic lead (mix)
90
-
(Octane number (Research) (min)
0.0005
Mass %
Mercaptan content
red
-
Color


v با توجه به فصل مصرف ، فشار بخار بین 55 تا 69 kpa متغیر است.
· کاربرد
به عنوان سوخت در انواع موتورهای بنزینی درون سوز


بنزین موتور سوپر بدون سرب

سه شنبه, 21 تیر 1390 ساعت 14:05

· ساختار
ترکیبات متشکله این سوخت همانند بنزین موتور معمولی بدون سرب، عمدتا" از هیدروکربن های سبک مایع ( C5 –C10 ) تشکیل شده است که دامنه تقطیری از 38 تا 205 درجه سلسیوس را در بر می گیرد. از ویژگی های بارز این سوخت، عدم استفاده از ترکیب سرب به عنوان بالا برنده عدد اکتان (شاخص آرام سوزی) است. در حال حاضر این سوخت با استفاده از پالایش ویژه تولید می شود و از مواد افزودنی ترکیبات اکسیژنه به جای ترکیبات سرب در آن استفاده می شود.

· مشخصات

60
° C
Distillation 10% Evaporated (max) @
115
° C
50% Evaporated (max) @
180
° C
90% Evaporated (max) @
205
° C
F.B.P (MAX)
1.5
% vol
Residue (max)
1.0
% vol
Loss (max)


*
kpa
Vapour Pressure
0.1
Mass %
Sulphur Total (max)
480
minute
Induction period @100 c
0.013
g/L
Metallic lead (mix)
95
-
(Octane number (Research) (min)
0.0005
Mass %
Mercaptan content
Green
-
Color


v با توجه به فصل مصرف ، فشار بخار بین 55 kpa تا 69 kpa متغیر است.
· کاربرد
به عنوان سوخت در انواع موتورهای بنزینی درون سوز

 تماس با ما:

 کرمان - خیابان خواجو - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان

 

تلفن مرکز مخابرات :32529520-034

تلفن روابط عمومی :32530801-034