آرم

 

 

 

 

 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

               منطقه کرمان 

 

ارتباط با پایگاه اینترنتی و اطلاع رسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان:

پست الکترونیکی :

s.bakhani@gmail.com

شماره تماس : 5-32529520 سمیه باغخانی

خیابان خواجو/کرمان/ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

               منطقه کرمان 

 

ارتباط با پایگاه اینترنتی و اطلاع رسانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان:

پست الکترونیکی :

s.bakhani@gmail.com

شماره تماس : 5-32529520 سمیه باغخانی

خیابان خواجو/کرمان/ایران

7613667355کدپستی

 

ا

 

 

 

 

 

 

 

 


 تماس با ما:

 کرمان - خیابان خواجو - شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران منطقه کرمان

 

تلفن مرکز مخابرات :32529520-034

تلفن روابط عمومی :32530801-034